Organizata politike “Lëvizja Universitare” filloi aktivitetin e saj gjatë pandemisë për të zhvilluar mësimin online. Kjo organizatë kërkon ndryshimin e ligjit për arsimin e lartë në Shqipëri, si dhe përmirësimin e kushteve të mësimit të studentëve.