‘Zëri i Rinisë’ në Maqedoninë e Veriut është një hapësirë për të gjithë ata që besojnë se duhet të ngrenë zërin dhe të jenë të qartë në lidhje me qëndrimet dhe perspektivat e tyre, gjë që do t’iu mundësojë të qëndrojnë në vendin e tyre dhe të realizojnë potencialin e tyre aty.