Fondi LICEULICE ka punuar me programe ndihme direkte për grupet e margjinalizuara që nga viti 2010, për një përfshirje më të madhe sociale dhe ekonomike. Programi është realizuar përmes aktiviteteve të ndryshme, dhe mbështetet në parimet e sipërmarrjes sociale.