Rrjeti i Grave të Kosovës punësoi dhjetëra vullnetare të cilët u bënë thirrje qytetarëve në më shumë se 20 komuna që të votojnë për gratë në zgjedhjet lokale në mënyrë që të hyjnë sa më shumë të jetë e mundur në kuvendet komunale.