Si është të drejtosh një hotel në Sarajevë sot, sa kërkues është si punë dhe, a ndikon interneti në trafikun e vizitorëve?    Unkas Kupusović, menaxher i hotelit “Ballkanhan” flet mbi këto tema.