Nga Veroljub Petrovic, në OJQ-në Qendra Njerëzore, Mitrovicë, i cili është studiues në fushën e sigurisë