OJQ-ja ‘Ecni me ne – Phiren Amenca’, së bashku me Institutin për Shtetësinë dhe Përfshirjen (ISI) dhe një konsorcium që bashkon organizata të shumta nnga e gjithë bota, kanë njohur barrën e pandemisë dhe që grupi social më i prekshëm në Mal të Zi nuk mund të përballet me të.