Video është realizuar në kuadër të projektit “Tik Tok Corruption Albania”, realizuar nga Qendra Shqiptare MediaLook, përmes mbështetjes financiare të Agjensisë Zviceriane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (Ambasada e Zvicrës)