Lëvizja Europiane në Serbi organizoi një takim online me OSHC-të dhe aktivistët lokalë për luftën kundër ndryshimeve klimatike, gjatë të cilit u diskutua për mungesën e kapaciteteve profesionale dhe financiare në zbatimin e aksioneve mjedisore.