Qendra e Grave Uzice u lançua nga një firmë komunitare e riciklimit të tekstileve, dhe është e përkushtuar për të luftuar në mënyrë sistematike për përmirësimin e vendit të gruas në shoqëri, veçanërisht të atyre që janë viktima të dhunës. Kjo video është pjesë e një projekti më të madh, ‘Inkurajimi i ekonomisë sociale dhe solidare’ nga Koalicioni për Zhvillim Solidar të Ekonomisë, në bashkëpunim me Fondacionin Heinrich Böll Stiftung, zyra Beograd. Video është prodhuar nga BeFem Collective.