Videoja e Shkollës së Gazetarisë në Novi Sad është e synuar për studentët, dhe mësimet për lajmet e rreme janë dizajnuar nga edukatorët, duke kombinuar materialet mësimore me aftësitë e shkrim-leximit në media dhe informacion.