Si është të jesh prindi i një anëtari të grupit LGBT në shoqërinë maqedonase, pse është e nevojshme të futet edukimi seksual në shkolla dhe si u trajtuan temat në programin CLICKPLUS, të organizuar nga gazetari dhe koordinatori i projektit Vicinity për Maqedoninë e Veriut, Borjan Jovanovski.