Mubera Hodžić-Lemeš menaxhon Shtëpinë e Sigurt në Sarajevë, duke kombinuar sistemet e mbrojtjes të Demokracisë Vendore dhe  Shtëpisë së Sigurt Sarajevë për gratë viktima të dhunës. Ajo ka iniciuar fondin ‘Bashkë të Sigurt’, dhe ka krijuar modelin e mbështetjes dhe fuqizimit të grave viktima të dhunës pas largimit nga Shtëpia e Sigurt.