Video e “RSE Kosovë” e cila u jep udhëzime të rinjve në gjetjen e një pune në profesionin e dëshiruar.