Kjo video është përgatitur nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit me qëllim ndërgjegjësimin dhe nxitjen e qytetarëve për të raportuar korrupsionin e anëtarëve të sistemit gjyqësor (gjykatësve dhe prokurorëve).