Ky dokumentar i shkurtër video na tregon një histori të qytetarëve të cilët janë përballuar me infeksionin dhe erërat e këqija prej vitesh, doktorët të cilët kanë paralajmëruar për pasoja serioze në shëndet, dhe ekspertët mjedisorë që kanë sjellë në vëmendje ndikimet negative në eko sistem. Filmi është pjesë e një projekti më të madh  ‘Qytetarët e Drac dhe faktorët vendim marrës lokalë’

Producent: Geri Emiri