Videoja e UNDP në Shqipëri që promovon pranimin e diversitetit dhe më shumë të drejta për personat LGBT në vendin e punës.