Kjo video nga Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad është pjesë e një serie brenda projektit ‘Mbulimi mediatik i ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit; pjesëmarrësit komentojnë për praktikat e këqija mediatike gjatë raportimit rreth grupeve të ndryshme sociale – shqiptarëve, kroatëve, grave, dhe atyre me pikëpamje të ndryshme politike.