Një artikull që përmbledh aktivitetet e Qendrës për Tranzicion Demokratik në periudhën janar-prill 2022 dhe kontributin e tyre në luftën për një Mal të Zi civil dhe të drejtë.