Gjatë një segmenti të shfaqjes televizive nga viti 2018, Enver Kazaz, profesor në Fakultetin Filozofik në Sarajevë, flet mbi temën e sigurisë në Ballkan. E gjithë shfaqja televizive është e disponueshme përmes lidhjes: https://www.youtube.com/watch?v=gAMd4w_PUKY&t=2591