Me këngën kundër luftës “Na kthe ëndrrat tona”, televizioni “Vijesti” i Podgoricës nisi një aksion humanitar për fëmijët e Ukrainës.