Sead Malagić, një ekspert IT nga Sarajeva, flet për monitorimin në rritje të korporatave globale mbi aktivitetet e internetit të njerëzve të zakonshëm.