Vaksinimi është mënyra më e mirë për të ndaluar pandeminë sipas 69.7% të të rinjëve në Mal të Zi, por 44.3% nuk duan të vaksinohen sipas studimit të fundit nga OJQ-ja malazeze, Qendra për afirmimin dhe zhvillimin e të rinjëve.