Marija Radulovic është një filologe dhe njohëse e shkencave politike e cila jeton dhe punon në Kosovë për gati një dekadë, kur trajton dhe lufton për të drejtat njerëzore, barazi para ligjit dhe në shoqëri. Ajo është zëvendës Avokate e Popullit e Kosovës dhe në video flet për pandeminë dhe dilemën e vaksinimit.