Marija Jovanovic është një nga koordinatoret e organizatës Spectra, dhe flet rreth fushatës ‘Vetëm jeta mund ta tregojë historinë’, prodhuar për të shënuar Ditën e Përkujtimit Transgjinor. Ato dëshirojnë të nderojnë 350 personat transgjinorë të vrarë në vitin 2020, si dhe shumë transgjinorë vdekja e të cilëve mbetet e padokumentuar.