Keqinformimi dhe narrativat e Kremlinit, të cilat tani janë përhapur në tregun malazez në media të caktuara dhe në mediat sociale, janë tema e video-stories së QTD-së (Qendra për Tranzicionin Demokratik)