Slobodan Shoja, historian dhe diplomat, flet për korin “Pontanima”, muzika e të cilit lidh njerëz me prejardhje të ndryshme fetare dhe etnike.