Gratë për Gratë Kosova ka ndihmuar mbi një mijë gra në gjetjen e punës duke përmirësuar aftësitë e tyre.