Isak Skenderi, drejtor i OJQ-së Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve, flet për jetën e tyre në cep të shoqërisë.