Nisma “Smart-Cool-Tour” synon të inkurajojë turizmin dhe të mbrojë trashëgiminë kulturore dhe historike në rajonin ndërkufitar të Pelagonisë dhe Korçës.