Një video rreth një grupi të rinjsh nga Podgorica, themelues të Platform081 Projekti, një platformë multimediale dedikuar krijimit dhe realizimit të ngjarjeve të ndryshme kulturore dhe artistike, filloi në kulmin e pandemisë. Ata ngadalë, por me siguri po bëhen pikëtakimi dhe hapësira për industri të reja kreative. Pas përfundimit të mbi 20 projekteve në vetëm 8 muaj, grupi është propozuar për çmimin rajonal  Ambasador për videon më të mirë konceptuale të vitit.