Ifet Feraget, jurist i specializuar në të drejtën penale, thotë se gjatë shumë viteve që ka përfaqësuar familjet e dëmtuara nga vrasjet e Dzenan Memic në Sarajevë dhe David Dragicevic në Banja Luka e kanë bërë të kuptojë që nuk ka luftë efikase kundër prokurorëve që janë thellësisht të korruptuar dhe të përfshirë në aktivite të paligjshme.