Organizata jo qeveritare Hope Albania krijoi një video me qëllim përmirësimin e shëndetit përmes edukimit dhe promovimin e zakoneve të shëndetshme tek të gjitha grupmoshat në Shqipëri.