Në një film dokumentar të shkurtër të titulluar “Historia e Aleksës”, i cili është pjesë e projektit “Forumi për ndërkulturësinë – Të gjitha historitë tona” të Qendrës për Komunikim Ndërkulturor nga Novi Sad, ne mësojmë për problemet e komunikimit ndërkulturor në Vojvodinë. Projekti është realizuar me mbështetjen e Fondacionit “Open Society” (Shoqëria e Hapur).

Videoja është pjesë e projektit rajonal “Vicinity Chronicles”, i zbatuar nga Fondi Europian për Ballkanin dhe Lëvizja Europiane në Serbi.