Gazmen Salijević punon për Lëvizjen Evropian për Çështjet e Minoritetit në Kosovë. Ai është i angazhuar edhe në një organizatë jo qeveritare që fokusohet tek të drejtat e komunitetit Rom, përfshirë të drejtat e grave Rome. Në këtë video, ai flet për pozicionin e grave Rome në Kosovë dhe të drejtat e tyre.