Gradimir Gojer, drejtor teatri, shkrimtar dhe teatrolog i njohur nga Bosnjë Hercegovina, flet për largimin e artistëve të mëdhenj nga Fqinjësia jonë – të mëdhenjtë e poezisë, filmit dhe pikturës, që e kanë bashkuar rajonin gjatë jetës dhe gjatë largimit të tyre.