Në një video të bërë nga Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore në Tiranë, gazetarë të njohur flasin rreth shkallës së lirisë së shprehjes në media dhe arsyet pse ajo është nën kërcënim.