Nebojsha Redzic, themelues i Cuvari Sare, diskuton mbi thirrjen e hapur për karikaturën më të mirë me temën ‘Mini termocentralet – maksi-shkatërrimi’, organizuar si pjesë e një fushate për rritjen e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.