Një inisiativë e Fondit Maqedonas për Inovacion për mbështetjen e talenteve dhe kërkuesve shkencor të rinj.