Falë fletëve të votimit me alfabetin Braille të dizajnuara nga KQZ-ja për zgjedhjet në Kosovë, qytetarët me shikim të dëmtuar mund të votojnë personalisht dhe pa ndihmë.