Inisiativa Përtej Gardheve 2, zbatuar si pjesë e projektit të USAID ‘Drejtësi për të Gjithë’ në Shqipëri, prezanton filmat e prodhuar nga studentët shqiptare të gazetarisë, që hedhin dritë mbi padrejtësitë sociale dhe rrisin ndërgjegjësimin për një shoqëri të drejtë.