Përkundër ndërtimit të një objekti të ri me qasje në terrene sportive, një palestër dhe një oborr të ri të shtëpisë, fëmijët e Volkovisë, në Maqedoninë e Veriut, ende janë të privuar nga arsimi fillor.