Historia video e QTD (Qendra për Tranzicionin Demokratik): Angazhimi në politikë në Mal të Zi është bërë një profesion me rrezik të lartë, i ndjekur nga fyerje dhe kërcënime. Cilësdo partie t’i përkisni, shprehja e një qëndrimi politik po ndëshkohet gjithnjë e më shumë me dhunë.