Një ekspozitë mbi përdorimin e teknologjisë 3D për të kujtuar trashëgiminë kulturore dhe historike të Tiranës.