Një video me të cilën CDT (Qendra për Tranzicionin Demokratik) tregon për rritjen e tensioneve midis kombeve të ndryshme dhe një synim në rritje për të ushtruar “të drejtën” e një kombi në dëm të të tjerëve. Videoja është pjesë e projektit të Platformës Kombëtare për Shtypjen e Ekstremizmit të Dhunshëm, mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës.