‘Diplomatët e Bashkuar në Izolim’ është një reflektim interesant i 13 ambasadorëve të Shteteve Anëtare të BE-së në Malin e Zi dhe Ambasadorit të BE-së Aivo Orav për punën e tyre gjatë periudhës së kovidit. Përvec aktivitetit të tyre diplomatik, detajeve nga jeta e tyre personale dhe mendimeve personale, libri përfaqëson solidaritetin evropian me Malin e Zi.