Vullnetarët e rinj na rrëfejnë se si hapësirat e rrënuara nga koha e komunizmit u kthyen në një pikë takimi për të rinjtë nga rrethinat e Tiranës, duke nënvizuar se ky model është zbatuar edhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.