Zoran Catic, një edukator dhe drejtues radioje, flet për pasojat ekonomike për mediat e pavarura në Bosnjë dhe Hercegovinë.