Anita Simundza, koordinatore e Qendrës për Sipërmarrje Sociale nga Banja Luka, shpjegon sipërmarrjen sociale, dhe si mund ta dallojmë një sipëmarrje sociale.