Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad ka krijuar një seri animacionesh që i afrojnë studentët me bazat e edukimit mediatik.